සාරි ජැකට් පාඨමාලාව - 2k24 Convocation
Diploma | Certificate Student DB

Full NameIDAddressTelephoneE mailCertificateClassCourse fee
Witharana Gamage Gayani PriyadarshaniPeoples Leasing & Finance PLC, No 122, New town road, EmbilipitiyaDiploma1Completed
M A Iresha Udeni Premadasa30,Selevetion army road, Puwakaraba, Moratumulla, Moratuwa96891283149Diploma1Completed
T A Mallika966543315880ssruwanchamara@gmail.comDiploma1Completed
Nilanthi JayawardanaToronto16477104592rashmee25@gmail.comDiploma1Completed
J Nithya KumariNo 63/68 Siriwardana place,Munnakkaraya,Negombo94773604089Diploma1Completed
D W P Priyanka Shiromali Gunawardena50/9,Hokandara south, Hokandara94779287885Diploma1Completed
Disna Sajeewanie Danthanarayana153/1, Beliatta Rd, Walasmulla94714001725Diploma1Completed
Shantha PathirajanayakaLargo Claudio Treves 05 20121 Milan Italyshanthap128@gmail.comDiploma1Completed
Sriyani Deepika Wickramathilaka315,'Dinu', Galahenkanda, Ampegama, Baddegama94773016620Diploma4Completed
Udara L A Wijethilaka94777948784Diploma4Completed
Harshani Chathurika Weerasinghe447712273724harshani.com@gmail.comDiploma4Completed
Daramdasa Mudiyanselage Kasuni Ruwanthika Mahindarathna379//79, Supreme Park, Kubuwaththa,Gonapalakasuniruwandi2@gmail.comRejected4Completed
Merinnage Melani Angela VaasNo111,Upper St Andrews place, Mutwal, Colombo 1594779787676Diploma4Completed
Kamani Niranjala Medagama#408,65, Greenbrae circuit, Scarborough, Toronto, Canada M1H 1R216473933677Diploma4Completed
Dmpe Vitharamalage Piyumi KanchanaR K S A L Sudarshana, Yakarawaththa, Kithalawa94774412721Diploma4Completed
Peththa Thanthrige Sureka Priyadarshani603/C/8, Weboda western, Weboda94775600305Diploma4Completed
Hettige Neranjala Subhashini Weerakoon366/1/A, Hokandara south, Hokandara94772855407Diploma4Completed
S G Nadeeka Niroshani Abeysinghe788412673V94714978114nadeekaabeysinghe8@gmail.comDiploma6Completed
Deepika DamayanthiBaduraliya94788500040Diploma6Completed
G H A Madushi Buddika865252234VColombo 1294760152981madhushibuddika@gmail.comDiploma6Completed
Disna61402606489Diploma6Completed
Dinusha94728409171Diploma6Completed
Nahitiya Kattadiyalage Deepthi Dias746281501VKirindigala, Balangoda94760588956keegaldias@gmail.comDiploma6Completed
Sangeetha94769612594Diploma6Completed
Waruni Damayanthi836340990VMinuwangoda94773675368Diploma7Completed
S M Chamodi Madushani Samarakoon947911341VNo 125, Boyagama Road, Peradeniya94786315411Diploma7Completed
P G Nisanthi Sakunthala846692592V256/229 Muhandiram waththa, Kalalpitiya, Pasyala94777295120Diploma7Completed
Niluuka Sanjeewani Darmasena757481766V116 Udahagedara Danthure94765386764Diploma7Completed
Fathima Farzana198574400188Dehiwala947641603557Certificate only
Imesha Kandy7Certificate only
Nilupula Weligama94270102870Diploma7Completed
Don Sekarage Sandya Kumari738401743V1/94 Meegamuwa paara, Boragodawaththa, Miunuwangoda94714893543Diploma7Completed
R A Thilaka PathmasiriB /147 Nawapara, Meepitya, Kegalle947652673057Certificate only
K L D Vishmi Malsha Randeniya996200060VNittambuwa947798390737Certificate only
Jasin Arachchige Hasangi Piyumanthi967630918V94712867420piyumanthihasangi3@gmail.comDiploma8Completed
M Fernando94725200686Diploma8Completed
D M Samanthi Wijerathna Manike972549163379Diploma8Completed
Chamodi Niwarthana94716941379Diploma8Completed
I S M Balapuwaduge Inoka31644736439Diploma8Completed
T Wasana DilrukshiUnawatuna947541538068Certificate only
Dilhani ThakshilaUnawatuna947700812718Certificate only
Bhagya Somarathna947167927808Certificate only
H G Rasika Shyamalee Galewela197879004670947720607398Certificate only
Liyanage Chandrika Malkanthi Perera795990143Polwaththa94711537233Diploma11Completed
Dilrukshi957932320VColombo 1494752195393Diploma11Completed
Marina Mendis678423360VPannipitiya94717564104Diploma11Completed
Priyadarshanie Samaraweera94752241243Diploma11Completed
G R Pushpa Rohini94740157520Diploma11Completed
H H Umasha Kawmini11Rejected
Shyama627530250V447770600571Diploma11Completed
G A Baghya Buddimali Gunawardena197877201818Piliyandala9471451491911Certificate only
Indumathi9477758056811Certificate only
Inoka Kumudini Watawala667822424VKaduwela94775917278Diploma12Completed
Embuldeniyage Piyumi Kavindya20006330195045/A, Polwatta, Pannipitiya94740614688Diploma12Completed
Nirosha FernandoJa Ela94701505684Diploma12Completed
M Tekla Priyadarshani916921747VBeruwala9476972477312Certificate Only
Mahanama Dissanayaka Sudharma Shyamali917762260VKadawatha94719069699Diploma12Completed
S Manjula Niroshani Perera745022707VUdugampola9477563788112Certificate Only
A V P Chandima766590039VMatara94763122596Diploma12Completed
Thusharika Kannangara9471409999012Certificate Only
A H R Madushani 9474314974912Certificate Only
S Dilhani9471909497012Certificate Only
Roshiara Wijesundara776792209VNugegoda9477727089112Certificate Only
Dilhani Abeysundara746551029VNawinna9471694101013Certificate Only
Jeewanthi9476854232413Certificate Only
Kamani Fernando6141144936513Rejected
Roshani Sovis9476451939813Certificate Only
Nayani13Certificate Only
D S B Ishara Samanmali*837913390V9471630443413Certificate Only
P G Nayomi Sithara Peris987561289V94716373929nayomisithara312@gmail.comDiploma13Completed
Hansi Ekanayake94712257366harshi.e85@gmail.com14In Completed
D S Kumuduni Perea197182701282Negambo9477330876014Certificate Only
Priya94777709729Diploma14Completed
Dinushi Herath9478234499014In Completed
Thushari Lalani9477566164214In Completed
Shirani Weerasinghe*707592397VThalawathugoda94767098769nuyunamini@gmail.com14Certificate Only
Thilini Hapu Arachchi776522457v62/3, Batuwandara, Madapatha, Piliyandala0712425579 / 07897147970Certificate Only
Amila Kumarapperuma196784900440Thalakoratuwa, Welegoda, Matara7180261000Certificate Only
P A Kaushalya Madhubhashini866761635vNo 59, 3rd lane, Dhambahena Road, Maharagama7748737960Certificate Only
Lekam Arachchige Kavindya Gangaani887710112V393921341190kavindya1025@gmail.comDiploma15Completed
Deepa Samanmali Wijesinghe32 A Nikawala Puugoda94707668559samanmalideepa123@gmail.comDiploma15Completed
Samarakoon Mudiyanselage Vincent Pushpa Kumari665063216VBambalapitiya94778993916pushpasylvester999@gmail.comDiploma15Completed
Ganga KanthiRathnapura94768436995Diploma15Completed
Wsthu Kankanamlage Dulshika Vidurangani13th mile post, Uda karawita , Rathnapura9470491155715In Completed
S P Priyangika NilanthiChillaw9474038947515Certificate Only
S Nilakshi Navodya967392715VMiriswaththa94754906036navodifernando21@gmail.com15In Completed
Nawalage Anusha Madushanthi896061143VKantale94719249444madushanthi.1989@gmail.com15Certificate Only
Thommage Rita Swarna Fernando9470204362115Certificate Only
Thrishanthi847502193VIndia91959752155915Certificate Only
Obberiyage Don Dilsha Nipuni Fonseka19998511056594770104473dilshafonseka18@gmail.com15In Completed
Dilhani Abeywickrama94710325898dilhaniabeywicrama.info@gmail.com16/17Certificate Only
J H Nadeesha Srimali198384401289320/45, හැදල පාර, හැදල වත්තල9655046270216Certificate Only
A G Nadeeka Darshani826325046Vපිට්ටනියවත්ත, නිල්වැල්ල, දික්වැල්ල94704101045darshaninadika5@gmail.com16/17Certificate Only
Nadeesha Hiranthi855671883VHikkaduwa94779708851nadeeshahiranthi7@gmail.com16/17Certificate Only
Shalika Pramodini Embilitiya94773829122wasyethulits@gmail.com16Certificate Only
Thilini Anuradha856583732VGampaha94761063287sugathsusantha80@gmail.com16/17In Completed
Kamani Fonseka198063900395ගොතටුව94718739428fonsekakamani@gmail.comDiploma16Completed
Angelene835690172Vkotahena94770718488shandry27@gmail.com16Certificate Only
A D Renuka778563231VAnuradhapura94717237617yod901279@gmail.com16Certificate Only

සාමාන්‍ය නිමි ඇඳුම් පාඨමාලාව

2k24 Convocation

Diploma
සම්පූර්ණ නමජා.හැ.අලිපිනයදුරකථන අංකCourse FeeEmailCertificate
R P Suneetha Malani758533140v38/B, Nagoda, Urapola763700494-5000
Kodippilige Chandima Jayamali967011606vSithari, Weliamuna, Walasmulla710361144-5000
Walpola Liyanage Manjula AdikariItaly393887820659Completednisansalawalpola@gmail.com
Kankanange Iroshini Anuradha Samarasinghe798252151vItaly393315681305Completediroshianuruwan@gmail.com
Weerasinghage Indika NishanthiVilla 91 Longview, Damac hills Dubai, United Arab Emirates971506262550Completedindika.weerasinghage@gmail.com
Shanika Dilki Swasey1803 North Main Street PMB 265 Mountain Grove MO 65711 USA14175273554Completed
Honorine Alexandra Kahawe94778737794Completedalexandrajj123@gmail.com
M A Iresha Udeni Premadasa30,Selvetion Army Road, Puwak araba, Moratumulla, Moratuwa96691283149Completed
Nilanthi16477104592-5000rashmee25@gmail.com
Demuni Manushika Mendis393805998529Completedmanushimendis17@gmail.com
Harshani Chathurika Weerasinghe4 Drayton close, Bracknell, RG 12 9AY, United Kingdom4477122737248000harshani.com@gmail.com
Wannakuwaththa Waduge Mala Mangalika Fernando18/B, Sudharmarathnarama Lane, Indibedda, Moratuwa94777969538Completeddewthilinimaleesha@gmail.com
K S Chalani Dharshika Sewwandiwill come to the shop for the certificate94762774468Completed
P Shwetha Tehani Amarasinghe1009/3 Nisansala Pedesa, Katukurunda, Kottawa Pannipitiya94785442390Completed
Peththa Thanthrige Sureka Priyadarshani603/C/8, Weboda western, Weboda94775600305Completed
R A Thilaka PathmasiriKegalle94765267305Completed
Pawani SadeeshaKelaniya94770048470Completed
S G Nadeeka Niroshani AbeysingheBaththaramulla94714978117Completed
T A MallikaPuttlam966543315880Completed
D W P Priyanka Shiromali Gunawardena50/9,Hokandara south, Hokandara94779287885Completed
Disna Sajeewanie Danthanarayana153/1, Beliatta Rd, Walasmulla94714001725Completed
Stella Marian Silva92/12 Andimulla , Katana , Negambo94768751713Completed
R IndumathiPeliyagoda94741915366Completed
Jasin Arachchige Hasangi Piyumanthi967630918v94712867420Completedpiyumanthihasangi3@gmail.com
Liyanage Chandrika Malkanthi Perera795990143vPolwaththa94711537233Completed
Dedunu Adikari94771533530Completed
D M Samanthi972549163379Completed
Merinnage Melani Angela VaasNo111,Upper St Andrews place, Mutwal, Colombo 1594779787676Completed
Kamani Niranjala Medagama#408,65, Greenbrae circuit, Scarborough, Toronto, Canada M1H 1R216473933677Completed
Embuldeniyage Piyumi Kavindya20006330195094740614688Completedpiyumikavindya512@gmail.com
Nilupula Weligama94270102870Completed
Nahitiya Kattadiyalage Deepthi Dias 746281501VKirindigala, Balangoda94760588956Completedkeegaldias@gmail.com
Harshani Rathnayake94783582746Completed
G H A Madushi Buddika 865252234VColombo 1294760152981Completed
Chathuri Upeksha Fernando393296794019Completedgunarathnafernando17@gmail.com
Niluuka Sanjeewani Darmasena757481766V116 Udahagedara Danthure94765386764Completed
S M Chamodi Madushani Samarakoon947911341vNo 125, Boyagama Road, Peradeniya94786315411Completed
Sandya94769625888Completed
Pelithanthri Prabani Gayanthika918373640vNiyagma Elpitiya94763125810Certificate Only
Nilwala Chathurika198171903790156/4 Samagi Mawatha Gorakadeniya Uduthuththiripitiya94779654676Certificate Only
Lakmini Nirosha RanaweeraPilimathalaawa94766397273Certificate Only
Padmini Galagedara
Vindya
Thusharika
K A R Y Shanika Maduwanthi958030100vHettipola94740382209Completedshanikakulathunga78@gmail.com
Mahjabeen1971640300375Doha, Quatar94745530140Completedmahja71@gmail.com
Dinesha Chinthani94772923366Completeddineshachinthani123@gmail.com
Shalika94773829122Completed
Shamen KanitaPuttlam94775772245Completed
H G Priyangika Kumari915633692v94776815335Completedpriyangikakumari2011@gmail.com
H A D Subashini868412992v94766242189Completeddisnasubashini4@gmail.com
D G Piyalka HansaniMandawala, Kirindiwela94788524817Completedrajiweerasingha@gmail.com
Buddhi94701405347Certificate Onlybuddhi20031127@gmail.com
SrimaliCertificate Only
DamayanthiCertificate Only
Dammika KumarasingheCertificate Only
PawaniCertificate Only
Subashini NiliminiCertificate Only