Courses

මුදු රේඛා ෆැෂන් ඩිසයිනින් ඇන්ඩ් ඇකඩමි – මහරගම

2023 / 2024 – මැහුම් පාඨමාලා

 

1) සාමාන්‍ය කාන්තා ඇඳුම් පාඨමාලාව
මාස 5 – රු: 30 000/=
බාල තරුණ වැඩිහිටි සියළුම සාමාන්‍ය කාන්තා ඇඳුම් වලට අදාල මිමි ගැනීම , මූලික පතුරුම නිර්මාණය , හා විලාසිතා නිර්මාණකරනය අන්තර්ගතය.
( රු: 15 000/= බැගින් වාරික 2 කින් හෝ රු: 10 000/= බැගින් වාරික 3 කින් සෑම මසකම මුල් සතිය ඇතුලත ගෙවිය හැක )

 

2) ළමා ඇඳුම් පාඨමාලාව
මාස 3 – රු: 30 000/=
උපතේ සිට වයස අවු: 15 දක්වා ළමයින්ගේ ඇඳුම් විලාසිතා නිර්මාණකරනය අන්තර්ගතය.
( මාසිකව රු: 10 000/= බැගින් සෑම මසකම මුල් සතිය ඇතුලත ගෙවිය හැක )

 

3) සාමාන්‍ය සාරි ජැකට්ස් පාඨමාලාව
මාස 2 1/2 – රු: 30 000/=
සාරි ජැකට්ස් වර්ග 8 ක්
පලමුව මිමි ගැනීමේ සිට විස්තරාත්මකව පැහැදිලිකර පතුරුම බෝර්ඩ් එකේ ඇඳීම. දෙවනුව රෙද්දේ ද ඇඳ කැපීම, හා මැසීම යන සියළුම අංග අන්තර්ගතය.
( මාසිකව රු: 15 000/= බැගින් සෑම මසකම මුල් සතිය ඇතුලත ගෙවිය හැක )

 

4) සංකීර්ණ විලාසිතා ඇතුලත් සාරි ජැකට්ස් පාඨමාලාව
මාස 6 – රු: 72 000/=
සාරි ජැකට්ස් වර්ග 22 ක් පලමුව මිමි ගැනීමේ සිට විස්තරාත්මකව පැහැදිලිකර පතුරුම බෝර්ඩ් එකේ ඇඳීම. දෙවනුව රෙද්දේ ද ඇඳ කැපීම, හා මැසීම යන සියළුම අංග අන්තර්ගතය.
( රු: 36 000/= බැගින් වාරික 2 කින් හෝ රු: 24 000/= බැගින් වාරික 3 කින් සෑම මසකම මුල් සතිය ඇතුලත ගෙවිය හැක )

 

5) පාටි ගවුම් පාඨමාලාව
මාස 4 – රු: 100 000/=
පාටි ගවුම් වර්ග 16
පලමුව මිමි ගැනීමේ සිට විස්තරාත්මකව පැහැදිලිකර පතුරුම බෝර්ඩ් එකේ ඇඳීම. දෙවනුව රෙද්දේ ද ඇඳ කැපීම, හා මැසීම යන සියළුම අංග අන්තර්ගතය.
(රු: 50 000/= බැගින් වාරික 2 කින් හෝ රු: 25 000/= බැගින් වාරික 4 කින් සෑම මසකම මුල් සතිය ඇතුලත ගෙවිය හැක )

 

6) මංඟල ඇඳුම් පාඨමාලාව
මාස 6 – රු: 300 000/=
නවීන හා ජනප්‍රිය මනාලි ගවුම්, ඔසරි, සාරි, ලෙහෙන්ගා මෝස්තර අලුත් ශිල්පීය විදි ක්‍රම අනුව මිමි ගැනීමේ සිට කැපීම මැසීම වැඩ දැමීම යන සියළුම අංග සහිත සංකීර්ණ විලාසිතා නිර්මාණකරනය අන්තර්ගතය.
(රු: 100 000/= බැගින් වාරික 3 කින් හෝ මාසිකව
රු: 50 000/= බැගින් සෑම මසකම පළමු සතිය ඇතුලත ගෙවිය හැක)

 

සාමාන්‍ය / ඩිප්ලෝමා සහතික පත් නිකුත් කරන බැවින් පාඨමාලා සියල්ලටම අදාලව ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුව රු: 2500/=

 

* කාන්තාවන්ට පමණි.
* වයස් බේදයක් නොමැත.
* මූලික දැනීම , වෙනත් සුදුසුකම් කිසිවක් අවශ්‍යය නොවේ.
* මාධ්‍ය – සිංහල
* සතියකට එක් දිනක්
පැය 2 1/2 – 3 පන්ති පැවැත්වේ

වයස අවු. 10 -14 අතර දියණියන්ට මැහුම් ශිල්පයට අදාලව ඔන්ලයින් සූම් ඔස්සේ මූලික පන්ති පැවැත්වේ.
මාසිකව රු: 2000/=

 

වසර මුල මැද අග ආරම්භ වෙන අලුත්ම පාඨමාලා වලට ඇතුල් වීම සඳහා

 

ඔබගෙ සම්පූර්ණ නම, ගම, වයස, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සමග, ඉගෙනගන්න බලාපොරොත්තුවන පාඨමාලා හෝ පාඨමාලාව සඳහන් කර, ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුව
රු: 2500/= හා ඉගෙනගන්න බලාපොරොත්තු වන පාඨමාලා හෝ පාඨමාලාවට අදාල මාසික ගාස්තු හෝ ගාස්තුව මේ සමඟ අමුණා ඇති අපගේ ගිණුම් අංකයට ගෙවූ රිසිට් පතක ෆොටෝ එකක් අපගේ වට්ස්ඇප් – +94 755 770 705 / +94 719 599 592 අංකයක් වෙත යොමු කරන්න.

 

මාසිකව ගෙවීමේ ක්‍රමයට ඔන්ලයින් – සූම් ඔස්සේ ලංකාවේ දුර බැහැර හෝ විදේශගතව සිට කැමති දින / වේලාවන් වෙන්කරවාගෙන තනි තනිව වුවද වගකීමක් ඇතිව ඉගෙනගැනීමට අවස්තාව ඇත.

ඕනෑම සාමාන්‍ය කාන්තා හෝ ළමා ඇඳුමක් සරලව , නිවැරදිව බ්ලොක් එක ඇඳ මැසීමට දිනය හා කාලය කලින් වෙන් කරගෙන තනිව ඉගෙන ගැනීම සඳහා ගාස්තුව රු: 5000/= කි. පාටි ගවුමක් ඉගෙන ගැනීම සඳහා ගාස්තුව රු: 10 000/= කි.

මැහුම් ශිල්පය .. ස්වයං රැකියාවක් , ව්‍යාපාරයක් , කර්මාන්තයක් ලෙස වැඩි දියුණු කර ගොඩ නංවා ගැනීමට අදාල අත්‍යවශ්‍ය උපදෙස් සඳහා රු: 5000/= කි. පැට්න්/ බ්ලොක් නිර්මාණය ද උත්සව අවස්ථා සඳහා කාන්තා මංඟල ඇඳුම් නිර්මාණය ද අපගේ සේවා අතර වේ

අප ආයතනයට පැමිණ ඉගෙනීමට ද අවස්ථාව ඇත. ( තනිව හෝ කණ්ඩායම් පන්ති )

 

මෙහෙයවීම;
වසර 34 ක පළපුරුදු , ප්‍රවීණ මැහුම් උපදේශිකා,
ඩිප්ලෝමාධාරිනී,
NVQ Level 4 සම්මානලාභිනී,
ඩබ්.එම්.කේ.ආර්. වීරකෝන්
මුදු රේඛා

 

වැඩි විස්තර –
*අපගේ වෙබ් අඩවියෙන්, මුදු රේඛා චැනලයෙන් , පේස්බුක් පේජ් / ගෲප් වලින්*

මුදු රේඛා පැෂන් ඩිසයිනින් ඇන්ඩ් ඇකඩමි
244/1/1, හයිලෙවල් පාර,
මහරගම.


ගිණුම් අංක

Bank – Hatton National Bank

Acount Name – W M K R Weerakoon

Account Number – 111020020468

Branch – Avissawella

 

Bank – Commercial Bank

Acount Name – W M Kumudini Renuka Weerakoon

Account Number – 8000340867

Branch – Maharagama

—–

රජයේ ලියාපදිංචිය ලත් අධ්‍යාපන ආයතනයකි

විමසීම්;
+94 719 599 592
+94 755 770 705

 

[ Online Sewing Class ] ඔන්ලයින් මැහුම් පන්ති
• ZOOM app එක හරහා ඉතා සරලව, පැහැදිලිව ඉගැන්වේ.

 

සෑම මසකම මුල් සතියේ, මාසික ගාස්තුව  අනිවාර්යෙන් ගෙවිය යුතුය.

[ 36″ පළල රෙදි යාර 3ක් , ටේප් එකක්, කතුරක්, මැෂිම, මැෂින් ඉඳිකටු , නෝමල් ඉඳිකටු, නූල්, අල්පෙනෙති, පිටු 200 කොටුරූල් CR පොතක්, පෑනක්, පැන්සලක්, රෙදිමත අඳින චෝක් , A4 කොල, A2 කොල, රූලක්, වීල් එකක්, මැහුම් සඳහා ගන්නා කාබන් කොල, ගම්බෝතලයක්,මකනයක් ආදිය සූදානම් කර තබා ගන්න. ]

—–    පාඨමාලාව අවසානයේ වටිනා සහතිකපතක් පිරිනැමේ ——— (වගකීම් සහිතයි)

Zoom Application, සූම් මෘදුකාංගය ඔබගේ පරිගණකයේ හෝ ජංගම දුරකථනයේ Download කර Install කර තබාගන්න.

Link – https://zoom.us/

විමසීම්    +94719599592 / +94755770705
කෙටි පණිවුඩ හා වට්ස් ඇප්    +94719599592

 

පාඨමාලා පිළිබඳ ශිෂ්‍යාවන්ගේ අදහස්